برچسب پلاتین شیشه را یک طرفه می کند و در طول روز می توانید با خیال راحت پرده ها را کنار بزنید و از دید به سمت بیرون و همچنین نور، بهره مند شوید؛ دکوراسیون چوبینه وارد کننده برچسب پلاتین می باشد.